Rayuan Infaq dan Derma

Read more...

Pembangunan Fasa II SeRIA

1.0 PENDAHULUAN


Pembangunan Fasa II dilancarkan bagi memenuhi keperluan perkembangan institusi ini yang mana ianya mendapat sambutan yang amat luas dari dalam dan luar. Pada ketika ini bangunan dan infrastruktur yang ada tidak dapat menampung jumlah pertambahan pelajar. Bangunan baru perlu dibina terutamanya melibatkan bangunan akademik disamping menaiktaraf bangunan yang sedia ada seperti surau, kantin, taska, pejabat, pagar sekeliling dan sebagainya. Pembangunan Fasa II ini akan menampung keperluan SeRIA untuk 6 tahun yang akan datang.

GAMBAR KEADAAN SEMASA SEKOLAH RENDAH IBNU 'ABBAS

Tanah kosong yang akan ditambak untuk kawasan parking.
Tapak bangunan baru yang akan dibina.

Naik taraf untuk pra sekolah dan tahfiz.

Naik taraf untuk pra sekolah dan tahfiz.

2.0 OBJEKTIF

 • Menyediakan kemudahan prasarana dan sebagainya bagi menampung keperluan pelajar
 • Mengembleng tenaga ahli bagi dalam melaksanakan amal jamaei.

2.0 SKOP PEMBANGUNAN

Diantara pembinaan yang dicadangkan bagi fasa II ini adalah :

 • Blok kelas 2 tingkat - anggaran kos RM 980,000.00
 • Naiktaraf surau - anggaran kos RM 45,000.00
 • Pagar - anggaran kos RM 60,000.00
 • Tempat letak kereta - anggaran kos RM 45,000.00
 • Naik taraf surau lama - anggaran kos RM 80,000.00
 • Pondok jaga - anggaran kos RM 17,000.00
 • Naik Taraf Pejabat Sekolah _ anggaraan kos RM 80,000.00
 • Jumlah keseluruhan anggaraan kos RM 1,307,000.00

3.0 JADUAL PERANCANGAN

PERANCANGAN

 • Bangunan 2 tingkat.
 • 4 X 3 = 12 kaki persegi untuk seorang pelajar.
 • 12 X 40 - 480 kaki persegi satu kelas.
 • 480 X 12 = 5760 x 20%.
 • 5670 + 1152 + 1000 = 7822 kaki persegi.
 • 7822 X RM 100 = RM 782 200.00
 • Piling cost = RM 197 800.00
 • Cost Bangunan 2 tingkat = RM 980 000.000
PROJEK BERMULA PADA 1 Jun 2011

(sekiranya dana mencukupi)

4.0 KAEDAH PEMBAYARAN

kontraktor

 • Bulanan dengan anggaran RM 10,000.00 – RM 17,000.00 sebulan

Pembekal

 • Bahan binaan dibayar setiap bulanan anggaran RM 64,000.00 sebulan

5.0 ISU DAN KERPERLUAN

 • Kewangan.
 • Masalah tenaga mahir
 • Kenaikan harga barang
6.0 KESIMPULAN

Adalah diharapkan agar perancangan pembangunan ini akan dapat membantu dalam melicinkan dan melengkapkan Sek. Ren. Ibnu Abbas, Kuantan ini dalam mencapai misi dan visinya.

Read more...

SeRIA

SeRIA

Laman SeRIA

Assalamu'alaikum .... Selamat Datang ke Blog Sekolah Rendah Ibnu 'Abbas (SeRIA) Kuantan. Sukacita kami memaparkan info terkini aktiviti yang berlaku disekolah sebagai gambaran senario di SeRIA.

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP