Falsafah dan Objektif

FALSAFAH

Suasana pendidikan yang terancang, terpimpin, terkaya, kemaskini dan sempurna adalah perlu untuk menyumbang dan meningkatkan potensi pelajar ke arah melahirkan insan yang cemerlang dari segi rohani, intelek, jasmani dan emosi serta dapat memberi khidmat terhadap manusia, negara dan alam berdasarkan keimanan dan kepatuhan kepada Allah SWT.

OBJEKTIF

  • Memberi pendidikan dan pengetahuan agama Islam, mengajar Al Quran dan pelbagai bidang ilmu pengetahuan dengan didikan wajar meliputi aspek rohani, intelek dan jasmani dan lain lain ilmu yang berkaitan
  • Melahirkan insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta yang menghayati ilmu pengetahuan
  • Membina generasi yang berakhlak mulia dan berkeperibadian tinggi
  • Memberi didikan kearah melahirkan insan yang mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi perintis, pengurus, pendakwah dan pemimpin masyarakat yang baik di masa hadapan

Catat Ulasan

SeRIA

SeRIA

Laman SeRIA

Assalamu'alaikum .... Selamat Datang ke Blog Sekolah Rendah Ibnu 'Abbas (SeRIA) Kuantan. Sukacita kami memaparkan info terkini aktiviti yang berlaku disekolah sebagai gambaran senario di SeRIA.

  © Blogger template Shush by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP